PULSAR  1.0.0
Parallel Ultra Light Systolic Array Runtime
 All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups
svg_trace.h
Go to the documentation of this file.
1 
11 #ifndef SVG_TRACE_H
12 #define SVG_TRACE_H
13 
14 #include <stdio.h>
15 #include <assert.h>
16 #include <pthread.h>
17 #include <sys/time.h>
18 #include <mpi.h>
19 
20 #ifdef __cplusplus
21 extern "C" {
22 #endif
23 
29 #define SVG_TRACE_MAX_CORES 256
30 #define SVG_TRACE_MAX_EVENTS 65536
31 #define SVG_TRACE_FILE_NAME_SIZE 64
32 
37 enum {
38  Pink = 0xFFC0CB,
39  LightPink = 0xFFB6C1,
40  HotPink = 0xFF69B4,
41  DeepPink = 0xFF1493,
42  PaleVioletRed = 0xDB7093,
43  MediumVioletRed = 0xC71585,
44  LightSalmon = 0xFFA07A,
45  Salmon = 0xFA8072,
46  DarkSalmon = 0xE9967A,
47  LightCoral = 0xF08080,
48  IndianRed = 0xCD5C5C,
49  Crimson = 0xDC143C,
50  FireBrick = 0xB22222,
51  DarkRed = 0x8B0000,
52  Red = 0xFF0000,
53  OrangeRed = 0xFF4500,
54  Tomato = 0xFF6347,
55  Coral = 0xFF7F50,
56  DarkOrange = 0xFF8C00,
57  Orange = 0xFFA500,
58  Gold = 0xFFD700,
59  Yellow = 0xFFFF00,
60  LightYellow = 0xFFFFE0,
61  LemonChiffon = 0xFFFACD,
63  PapayaWhip = 0xFFEFD5,
64  Moccasin = 0xFFE4B5,
65  PeachPuff = 0xFFDAB9,
66  PaleGoldenrod = 0xEEE8AA,
67  Khaki = 0xF0E68C,
68  DarkKhaki = 0xBDB76B,
69  Cornsilk = 0xFFF8DC,
70  BlanchedAlmond = 0xFFEBCD,
71  Bisque = 0xFFE4C4,
72  NavajoWhite = 0xFFDEAD,
73  Wheat = 0xF5DEB3,
74  BurlyWood = 0xDEB887,
75  Tan = 0xD2B48C,
76  RosyBrown = 0xBC8F8F,
77  SandyBrown = 0xF4A460,
78  Goldenrod = 0xDAA520,
79  DarkGoldenrod = 0xB8860B,
80  Peru = 0xCD853F,
81  Chocolate = 0xD2691E,
82  SaddleBrown = 0x8B4513,
83  Sienna = 0xA0522D,
84  Brown = 0xA52A2A,
85  Maroon = 0x800000,
86  DarkOliveGreen = 0x556B2F,
87  Olive = 0x808000,
88  OliveDrab = 0x6B8E23,
89  YellowGreen = 0x9ACD32,
90  LimeGreen = 0x32CD32,
91  Lime = 0x00FF00,
92  LawnGreen = 0x7CFC00,
93  Chartreuse = 0x7FFF00,
94  GreenYellow = 0xADFF2F,
95  SpringGreen = 0x00FF7F,
96  MediumSpringGreen = 0x00FA9A,
97  LightGreen = 0x90EE90,
98  PaleGreen = 0x98FB98,
99  DarkSeaGreen = 0x8FBC8F,
100  MediumSeaGreen = 0x3CB371,
101  SeaGreen = 0x2E8B57,
102  ForestGreen = 0x228B22,
103  Green = 0x008000,
104  DarkGreen = 0x006400,
105  MediumAquamarine = 0x66CDAA,
106  Aqua = 0x00FFFF,
107  Cyan = 0x00FFFF,
108  LightCyan = 0xE0FFFF,
109  PaleTurquoise = 0xAFEEEE,
110  Aquamarine = 0x7FFFD4,
111  Turquoise = 0x40E0D0,
112  MediumTurquoise = 0x48D1CC,
113  DarkTurquoise = 0x00CED1,
114  LightSeaGreen = 0x20B2AA,
115  CadetBlue = 0x5F9EA0,
116  DarkCyan = 0x008B8B,
117  Teal = 0x008080,
118  LightSteelBlue = 0xB0C4DE,
119  PowderBlue = 0xB0E0E6,
120  LightBlue = 0xADD8E6,
121  SkyBlue = 0x87CEEB,
122  LightSkyBlue = 0x87CEFA,
123  DeepSkyBlue = 0x00BFFF,
124  DodgerBlue = 0x1E90FF,
125  CornflowerBlue = 0x6495ED,
126  SteelBlue = 0x4682B4,
127  RoyalBlue = 0x4169E1,
128  Blue = 0x0000FF,
129  MediumBlue = 0x0000CD,
130  DarkBlue = 0x00008B,
131  Navy = 0x000080,
132  MidnightBlue = 0x191970,
133  Lavender = 0xE6E6FA,
134  Thistle = 0xD8BFD8,
135  Plum = 0xDDA0DD,
136  Violet = 0xEE82EE,
137  Orchid = 0xDA70D6,
138  Fuchsia = 0xFF00FF,
139  Magenta = 0xFF00FF,
140  MediumOrchid = 0xBA55D3,
141  MediumPurple = 0x9370DB,
142  BlueViolet = 0x8A2BE2,
143  DarkViolet = 0x9400D3,
144  DarkOrchid = 0x9932CC,
145  DarkMagenta = 0x8B008B,
146  Purple = 0x800080,
147  Indigo = 0x4B0082,
148  DarkSlateBlue = 0x483D8B,
149  SlateBlue = 0x6A5ACD,
150  MediumSlateBlue = 0x7B68EE,
151  White = 0xFFFFFF,
152  Snow = 0xFFFAFA,
153  Honeydew = 0xF0FFF0,
154  MintCream = 0xF5FFFA,
155  Azure = 0xF0FFFF,
156  AliceBlue = 0xF0F8FF,
157  GhostWhite = 0xF8F8FF,
158  WhiteSmoke = 0xF5F5F5,
159  Seashell = 0xFFF5EE,
160  Beige = 0xF5F5DC,
161  OldLace = 0xFDF5E6,
162  FloralWhite = 0xFFFAF0,
163  Ivory = 0xFFFFF0,
164  AntiqueWhite = 0xFAEBD7,
165  Linen = 0xFAF0E6,
166  LavenderBlush = 0xFFF0F5,
167  MistyRose = 0xFFE4E1,
168  Gainsboro = 0xDCDCDC,
169  LightGray = 0xD3D3D3,
170  Silver = 0xC0C0C0,
171  DarkGray = 0xA9A9A9,
172  Gray = 0x808080,
173  DimGray = 0x696969,
174  LightSlateGray = 0x778899,
175  SlateGray = 0x708090,
176  DarkSlateGray = 0x2F4F4F,
177  Black = 0x000000
178 };
179 
180 void svg_trace_init(int num_cores);
181 void svg_trace_start(int thread_rank);
182 void svg_trace_stop(int thread_rank, int color);
183 void svg_trace_finish();
184 
185 #ifdef __cplusplus
186 }
187 #endif
188 
189 #endif /* SVG_TRACE_H */
Definition: svg_trace.h:58
Definition: svg_trace.h:38
Definition: svg_trace.h:80
void svg_trace_init(int num_cores)
Initialize tracing.
Definition: svg_trace.c:38
Definition: svg_trace.h:52
Definition: svg_trace.h:75
void svg_trace_start(int thread_rank)
Start tracing an event.
Definition: svg_trace.c:50
void svg_trace_finish()
Finish tracing. Collect traces from all nodes. Write the combined trace to an SVG file...
Definition: svg_trace.c:78
void svg_trace_stop(int thread_rank, int color)
Stop tracing an event.
Definition: svg_trace.c:63
Definition: svg_trace.h:91