Search found 2 matches

by chimcugay1
Sat Jul 28, 2018 8:44 pm
Forum: User discussion
Topic: clMAGMA on FPGA devices
Replies: 0
Views: 4518

clMAGMA on FPGA devices

I am new to the forum and have been working with OpenCL on GPUs and FPGA devices. I have adapted the SHOC benchmark and a portion of Rodinia to FPGA PCIe cards, and am about to look at adapting clMAGMA to FPGAs. I searched the forum and have not found any posts related to FPGAs. Befor I start I thou...
by chimcugay1
Mon Feb 19, 2018 12:54 pm
Forum: User discussion
Topic: Meta site for this forum
Replies: 2
Views: 3045

Meta site for this forum

Nên lắp mạng cáp quang FPT, Viettel hay VNPT? Ngày nay, việc sử dụng mạng là một trong những nhu cầu thiết yếu của đại đa số mọi người, dù là phục vụ công việc hay giải trí thì các thiết bị phổ biến trong cuộc sống như máy tính, điện thoại, ti vi đều không thể xa rời internet. Nhưng sử dụng mạng củ...